E - S & H Hasmir i Selvedina Delić

E - S & H Hasmir i Selvedina Delić


Internet kompanija STRONG FUTURE INTERNATIONAL-SFI je kompanija koja se bavi mrežnim marketingom i prodajom preko 90000 proizvoda..Kompanija posluje već 19 godina i ima puno uspjeha kako na financijskom tako i na polju svoje proizvodnje.
SFI kompanija je raširena na 190 zemalja svijeta i svaki dan se učlani neko novi i na taj način kompanija raste sa svojim novim članovima..