DRAGAN MILOSEVIC

DRAGAN MILOSEVIC

  Adresa : Mise Dimitrijevica C&49
  Poštanski broj: 21000
  Grad: Novi Sad, Vojvodina
  Država: Srbija

  Telefon: 021540766
  e-pošta: d.milosevic@hotmail.comPonuda poslova

Posao diplomiranog gradjevinskog inžinjera1