Jasmina Stojadinovic

Jasmina Stojadinovic

  Oblast:
 • Marketing / Odnosi s javnošću
 • Umetnost / Zabava / Izdavaštvo
 • Ljudski resursi
 • Ne profitni rad / Volonterizam
 • Prodaja

 • Vrsta zaposlenja:
 • Ostalo

 • Poštanski broj: 0
  Grad: Pancevo
  Država: Srbija

  e-pošta: jasminastojadinovic7©gmail.comPonuda poslova

Trazim posao1