Sandra Velic

Sandra Velic

    Poštanski broj: 0
    Država: Srbija

    e-pošta: sandrave990@gmail.comPonuda poslova

Poducavanje, lektura, korektura, rad sa decom, voditelj, novinar.1