Danijela Džigurski

Danijela Džigurski

  Adresa : Milutina Milankovića 26
  Poštanski broj: 11070
  Grad: Beograd
  Država: Srbija

  Telefon: +381 11 6134 690
  e-pošta: d-dan@scnet.rsPonuda poslova

Hotelijerstvo, asistent menadžera recepcije1